Spirit in Leadership

Leadership Skills

 

S&Z maakt bij de coaching en training gebruik van bovenstaande vier ontwikkelingspijlers. Binnen deze vier pijlers passen vaak de bestaande competentieprofielen van organisaties. Elk ander geformuleerd effectief gedrag binnen de arbeidsorganisatie of door de individuele coaches vatten we in één van de pijlers. Dit heeft als voordeel dat het ontwikkelingstraject voor zowel de organisatie als voor de deelnemer steeds duidelijk en goed te monitoren is. 

 

 

Managing Self

 

De wijze waarop je je als manager of leider zelf organiseert. Helder en concreet is ons motto ‘Learning by doing’. We gaan aan de slag met het ontwikkelen van bijvoorbeeld de volgende thema’s:

 

 

Managing Others

 

De wijze waarop jij als manager of leider je team en omgeving positief weet te beïnvloeden, zodat je de gewenste resultaten behaalt.  

 

Problem Solving / Decision Making

 

De wijze waarop jij als manager of leider problemen en uitdagingen aanpakt en de mate waarin je ook doorpakt om beslissingen te nemen die tot gewenst resultaat leiden. 

 

S&Z ontwikkelde in de loop der jaren een geheel eigen Problem Solving en Decision Making methode. Geïnspireerd op het ‘jumping to solotions’ gedachtengoed, waarbij het grote stappen snel thuis idee juist is weggelaten. Het heeft zich tot een gedegen, maar intensieve wijze van 'tot de kern van problemen komen' ontwikkeld. Dit  komt door een geheel nieuwe manier van vragen stellen, problemen analyseren en er adequaat bij handelen. Wij noemen onze methode dan ook de: 5-Wise Methode. We lichten in een persoonlijk gesprek deze nieuwe methode graag toe!

 

 

Pro-Active Achievement

 

De wijze waarop jij als manager of leider beoogde resultaten weet te behalen en laat beklijven binnen de organisatie en je eigen carrière/levenspad.  

 

Door steeds te sturen op samenhang tussen de vier pijlers ontstaat een balans bij (toekomstige) managers en leiders van organisaties.  Tevens ben je in staat om je eigen ontwikkeling steeds bij te sturen en nauwgezet en concreet aan te geven wat je nog nodig hebt in je eigen ontwikkeling, de groei qua takenpakket  de voortgang van je team en de individuele medewerkers in je team. Dat alles vervat in het door ons zelf ontwikkelde Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) nieuwe stijl! 

 

Werkwijze:

 

Training + Assessment + Coaching = Trainen Nieuwe Stijl (TNS ®)

 

Sommige medewerkers binnen arbeidsorganisaties hebben al vele trainingen meegemaakt en staan soms wat sceptisch tegenover wéér een training die men mag, of soms moet volgen. Kijkend naar de trainingsmarkt is dit soms ook niet geheel onterecht.

S&Z staat bekend om het unieke; Trainen Nieuwe Stijl (TNS).

 

Dit is een speciale combinatie tussen Training, Assessment en Coaching in één traject.

Het is het gemiddelde tussen trainen, coachen en evalueren van kennis, vaardigheden en gedrag, (competenties) waarbij het assessment-gedeelte zich meer richt op het optimaliseren van het communicatieve gedragsrepertoire. Dit is een groot voordeel indien er meerdere niveaus in een training zitten. Om de effectiviteit maximaal te garanderen maken we soms gebruik van een videocamera en eventueel een trainingsacteur. Ook worden er vaak, naast de veelal door ons zelf ontwikkelde tools,  methoden en technieken, 'Management Games' ingezet die mínder effectief, maar ook effectiever gedrag razendsnel blootleggen. 

 

Het TNS wordt meestal gegeven door twee trainers om optimaal gebruik te maken van observaties, cases en feedback. Het TNS heeft een, zo is gebleken, zeer motiverend karakter. Er wordt tevens veel gebruik gemaakt van de groepsdynamiek om bij elkaar het goede te versterken en (elkaars) ontwikkelpunten helder te formuleren. Ook staat deze stijl van trainen veelal garant voor  plezier en humor tijdens de sessies. 

Wij maken graag gebruik van ‘de kracht van de lach’! 

TNS is het samenspel waarmee we uw medewerkers naar effectiever gedrag begeleiden.

 

We bouwen de TNS speciaal voor uw casus en uw medewerkers!    

 

Welke trajecten kunnen we u bieden:

 

Management/Directie/Raad van Bestuur