Spirit in Testing

 

(Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie !) 

 

Ter ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschapstrajecten maken we soms gebruik van testen op persoonlijk gebied en het vakgebied van leiderschap. Hieronder volgen een aantal voorbeelden. We kijken per persoon en per organisatie welke test mogelijk het beste resultaat geeft. Wij maken alleen gebruik van testen als dit zonder meer ondersteunend werkt en helpt in de persoonlijke ontwikkeling. Een coach of trainer in samenwerking met de persoon staan centraal. Een test is maar een instrument en kán en mág feitelijk niet leidend zijn in een ontwikkelingstraject.

 

Testen

Heb je een uitnodiging ontvangen van één van onze testen? Log hier dan in met je gebruikersnaam en wachtwoord uit de mail.

 

Tips:

 Alle antwoorden en rapporten zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van S&Z. De uitslag of het rapport kan nooit zonder je eigen uitdrukkelijke toestemming worden gedeeld.

 

Heel veel succes!

 

 

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van testen. Dit zijn louter voorbeeld testen. De testen worden op basis van nut en noodzaak en in overleg met de organisatie ingezet.

 

 

Teamrollen van Belbin

Bron: testlab: MyLogin

Teamroltest

“A team role is a tendency to behave, contribute and interrelate with others in a particular way.“

(Dr. R. M. Belbin)

 

Een team is niet een willekeurig stel mensen met verschillende functies, maar een groep mensen met ieder een eigen rol die voor de andere teamleden duidelijk is. Teamleden zoeken bewust bepaalde rollen op en zij functioneren optimaal in de rol die hen van nature het beste ligt.

 

Als de mensen in een team de juiste rollen hebben, versterken ze elkaar en is de kans veel groter, dat ze goed werk leveren. Maar, de verkeerde combinatie van teamrollen kan zelfs de beste mensen nog fataal worden.

 

Voor een succesvolle teamsamenstelling kennen we onder andere de Teamroltest. In dit model worden een aantal persoonstypen omschreven die elkaars presteren versterken of juist afzwakken. De test is gebaseerd op studies van Meredith Belbin.

 

 

Een voorbeeld van een testresultaat:

 

 

 

 

Test 'situationeel leiderschap'

 

Leidinggeven betekent 'meebewegen met het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers'.

 

Doel:

 

De medewerker op een steeds hoger ontwikkelingsniveau brengen. Bij de één vereist dat veel instructie, de ander komt pas tot bloei als taken en bevoegdheden worden gedelegeerd. In feite komt het neer op vier basisstijlen van leidinggeven. Het effect van deze stijlen hangt af van de situatie waarin zij worden ingezet.

 

Uitgangspunten:

 

 

De test:

 

De test is gebaseerd op de studies van Hersey en Blanchard en geeft inzicht in uw voorkeursstijl van leidinggeven, uw stijleffectiviteit en stijlflexibiliteit.

 

 

Een voorbeeld van een testresultaat: